Het leeskaartenproject: “Papiamentu ta lesa dushi.”

Het project is ontstaan vanuit een grote behoefte in het veld aan goed opgebouwde leesstof in het Papiaments. Het Papiaments is een volwaardige taal en een examenvak. Om het leesonderwijs op een verantwoorde manier te kunnen verzorgen is echter een goede opbouw in de leesstof nodig. In 2007 heeft Lucille Hernandez een verantwoorde leestest voor het Papiaments uitgewerkt. De AFI toets. Zij heeft hierbij voortgeborduurd op “Lesa ta bon” van Ruth Zefrin. Er zijn verschillende leesboeken en vooral prentenboeken in het Papiaments geschreven. Deze boeken zijn echter niet gemaakt voor methodisch leesonderwijs. In het verleden is een taalmethode verschenen; Salto (uitgave van FPi). Maar ook een taalmethode is geen leidraad voor goed leesonderwijs. Biblionef Nederland stuurt al jaren AVI boekjes en andere leesboeken naar Curaçao. In zeer grote aantallen vullen deze boeken de schoolbibliotheken, klassenbibliotheken en de kasten voor het groepslezen. Wij, van Biblionef Curaçao, doen meer dan enkel voor boeken zorgen. Leesbeleving en leesplezier staat hoog in het vaandel. Verschillende jaren speelden wij het leesspel “De Leespiramide” op diverse scholen.

We verzorgen regelmatig workshops, lezingen en andere extra’s, alle leesbevorderende activiteiten. Deze werkzaamheden zullen blijven doorgaan, maar het is tijd voor een uitbreiding. Een uitbreiding naar een leeslijn van eigen bodem.

We hebben bewust voor leeskaarten gekozen:

 • relatief minder nodig, de opzet is 50 kaarten in elke van de 5 AFI niveaus
 • makkelijker te vervangen als het item minder actueel wordt
 • makkelijker aan te vullen

Het hele project wordt lokaal uitgevoerd met lokale schrijvers, illustratoren en een lokale drukker. Bij de voor- en nacontrole zijn leerkrachten, leerlingen, instanties en beëdigde vertalers betrokken. Alle schoolbesturen en privéscholen zijn gekend in het project.

 

Leeskaarten

Leeskaarten op AFI niveau

ZOEK op NIVEAU

Leeskaarten op thema

ZOEK op THEMA

Opmerkingen en aandachtspunten

 • Vanuit de begeleiding op verschillende scholen voor het implementeren van de leeskaarten uit het project “Papiamentu ta lesa dushi”. Het specifieke doel van de kaarten is: “Leesplezier” bevorderen. Van de les moet 50 tot 60 % van de tijd aan effectief lezen worden besteed.
 • Telkens weer ervaren de leerlingen een “Eye opener” als ze ontdekken dat ze een Papiamentstalig verhaaltje voorgeschoteld krijgen.
 • Leerkrachten en leerlingen vinden de kaartvorm over het algemeen heel plezierig.
 • Leerkrachten zien veel mogelijkheden voor uitbreiding van het specifieke doel ven de kaarten.
 • De leerlingen reageren heel enthousiast op de verhalen.
 • De kaarten kunnen heel goed mee helpen tot bewustwording van bepaalde zaken bij de leerlingen, zoals telefoongebruik in de klas (item communicatie), zelf schrijven van verhalen en illustreren.
 • N.a.v. de verhalen, schrijven de leerlingen graag zelf een verhaaltje. Voor Kompa Nansi doen ze het ook en worden de verhalen mee genomen als basis voor de leeskaarten.
 • Advies: als de kaarten gebruikt worden voor meerdere doelen, is het raadzaam de kaart toch eerst voor een korte of langere leesles te gebruiken. Dit om het leesplezier te bevorderen. Bij de tweede les is de kaart dan goed als introductie te gebruiken.