De leespiramide

Op Curaçao speelden, in het school 2013/2014 tien verschillende scholen een leesspel “De Lees- Piramide”.

Uitleg van het spel

Per spel doen 25 leerlingen van elke school mee. De leerlingen hoeven niet allemaal hetzelfde leesniveau te hebben. De leerkracht verdeelt de leerlingen in 5 heterogene groepen.

25 boeken worden in 5 stapels verdeeld.

Genres

 • Informatief

 • Verhalend, fictie

 • Doe-boek

 • Verhalend lager niveau

 • Ander genre, zoals gedichten, biografisch; jongeren tijdschrift; stripboek

De stapels rouleren door de groepen. Elke 2 weken krijgt de groep een nieuwe stapel. Alle boeken moeten gelezen worden. De leerling mag meerdere boeken lezen, maar moet minimaal één boek lezen uit de stapel.

Op de ruil-dag krijgt de groep bij elk boek drie vragen. Bij minimaal twee goede antwoorden krijgen de leerlingen een aanwijzing die iets zegt over “Het Piramideboek” . Voorbeeld: In het “Piramide boek” komt geen schip voor. Eén of meerdere boeken reeds gelezen of later te lezen vallen hierdoor af. In de loop van de spelweken vallen er dus steeds meer boeken af.

Door goed te lezen kunnen de leerlingen gezamenlijk steeds meer boeken afstrepen en blijft uiteindelijk één boek over, het “Piramide boek”.

Het spel werd in mijn geval per school, soms met 2 of 3 groepen gespeeld. Het is ook mogelijk het spel uit te zetten als competitie voor meer scholen.

De volgende titels uit de toenmalige Biblionef zending zijn gebruikt voor het gespeelde Piramidespel:

 • Samen in de groep

 • Geheime berichten

 • De gesloten kamer

 • 9O-)T FAUD (Goed Fout)

 • Poem Parade; Boekie Boekie tijdschrift

 • Bommetje

 • Liesl & Po

 • Slim he?

 • Onderweg

 • Vriendenboek

 • Beste vriendinnen

 • Hulde

 • Geen zin

 • De Eikelvreters

 • Dossier 7585913

 • Chaos

 • De kneuzenclub

 • BB agenda 2012; Boekie Boekie uitgave

 • Snoep je wel genoeg?

 • Zo maak je dat!

 • Keerpunt

 • De augurkenkoning

 • Ruzie in de gymzaal

 • Buitenspel

 • Heldhaftig